Виното во мариовските народни обичаи

Виното е силно испреплетено низ македонската историја и традиција. Особено, свое значајно место виното има и во прославите, па околу него се создадени многу адети кои полека исчезнуваат. Во мариовското село Гостиражни и околните села, превезот на невестата и го фаќал кумот. Во едната рака држел чаша со вино, а во другата сукало. На сукалото го виткал превезот. Кога ќе и се прогледало лицето, три пати се напивал вино и на секое напивање ја попрскувал од устата со вино.

Собирањето на превезот со сукалото било адет за да биде невестата сита и да се вртел дарот околу неа (како што се вртела кората околу сукалото), а попрскувањето со вино – за да биде црвена како вино и кога ќе готвела да не и плачеле очите од чадот.
Девојките и пееле на невестата:
Откри нунче, крштениче
Откри нунче, крштениче
откри нунче,
да видиме, ихиии, бело лице,
да видиме
каде лете ихиии летувало.
Каде лете летувало,
каде зиме ихии зимувало,
каде зиме зимувало.

Додади коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *