Наместо келнер, побарајте да Ве послужи сомелиер

Со добро јадење оди и добро вино. А како да го одберете најдоброто ќе ви помогне сомелиерот. Исто како и бармените и сомелиерите мора да бидат комуникативни и симпатични луѓе. Во последно време, гостите се се пообразовани во областа на гастрономијата, а на пазарот секојдневно се појавуваат нови вина, па затоа им треба некој што ќе ги послужи со добро вино притоа знаејќи повеќе од нив. Токму затоа сомелиерите мора да бидат едуцирани и постојано да ги следат трендовите бидејќи тие се вистинските контролори на вината.
Би требало да се верува на етикетата на шишето, но добрите познавачи на вино тврдат дека напишаното не е пресудно. Сепак, самото пакување на виното од почеток кажува многу. На пример, познато е дека врвните вина треба да содржат 85 отсто од сортата на грозје чие име го носи виното, а виното мора да биде произведено и спакувано во шише од виногорјето од кое потекнува.

sommelier01

Основниот прибор кој еден сомелиер го користи е специјален сад за дегустација, отворач кој се состои од два зглоба за вадење на тапата, ќибрит, свеќник, декантер и топломер за одредување на температурата на виното во чашата. Покрај се ова, сомелиерот мора да има и соодветни чаши за послужување на одреден вид на вино. Некои сомелиери користат и пртсен кој се става на грлото на шишето, за виното за време на точењето да не капнува на чаршавот. Специјалниот сад за дегустација е дел од приборот на сомелиерот со чија помош тој ја гледа бистрината и бојата на виното. Мора да биде изработен од сребро, од хигиенски причини, но и за да не дојде до оксидирање на виното. Во средината на садот е обележано до каде се точи вино, од левата страна се наоѓаат тркалезни длабнатини, а од десната садот е ребрест.
Кога сомелиерот дегустира црвени вина овој сад се држи во десната рака, со ребрестиот дел свртен кон него. Кога пак се дегустираат белите вина, садот се држи во левата рака со длабнатината свртена кон сомелиерот. Оваа направа се носи закачена на синџир околу вратот. По тоа гостинот го препознава персоналот, односно дали е обичен келнер или сомелиер.

sommelier-servindo
Кај дегустацијата на вина прв важен елемент е визуелниот впечаток. Потоа следува мирисање на тапата, а дури потоа дегустација од специјалниот сад. Важно е да се истакне дека за лесни јадења од бело месо или бела риба се послужуваат бели вина, а со црвено месо, црвена риба и дивеч – црни вина. Со ароматични јадења можат да се послужат ароматични вина, на пример Траминец.
Освен послужувањето на гостите, препораката и избирањето на вино за нив, сомелиерот треба да се грижи и за винотеката или подрумскиот објект во кој работи, да одбере добра година на виното, да предложи винска карта, да се грижи за залихите на вино во подрумот и да се грижи за оптималната температура на виното. Два пати годишно го полни подрумот со нови вина кои доаѓаат од домашниот или странскиот пазар. Покрај се ова, сомелиерот се грижи и за чашите и за приборот за сервирање на виното.

sommelier
Зборувајќи за натпреварувањата на сомелиерите, познато е дека тоа се многу исцрпни тестирања на кои освен практичната се оценува и теоретската работа. Освен тоа, во последно време се променети и правилата во сомелиерството, па денес освен знаењето за одбирање на вино во зависност од храната која ја конзумирате, се оценува и познавањето на вода, цигари и чоколада. Имено, секој едуциран сомелиер мора да знае денес и која пура одговара на одреден вид на вино и да ја поврзе и со десертот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *