Отворањето стари и скапи шишиња вино е далеку од едноставно

Сопствениците на ресторани велат дека добар гостин е оној гостин кој порачува вино, а совршен гостин е оној кој порачува скапо вино.
Но, порачувањето старо скапо вино освен профитот, често пати носи и големи стресови, пред се затоа што шишето и тапата веќе го чуствуваат „забот“ на времето, па голема е веројатноста да се скрши и да се направи штета од илјадници евра.
За да ги избегнат овие непријатности, рестораните развиле посебна техника за отворање на многу стари и скапи шишиња вино затворени со плутана тапа?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *