Кои се вински сорти грозје се одгледуваат во Македонија?

Доколку би Ве прашале колку видови на винско грозје се одгледуваат во Македонија, сигурно ниту Вие, ниту пак подобрите познавачи на лозарството не би набројале повеќе од петнаесетина сорти. Сепак, …

Кои се вински сорти грозје се одгледуваат во Македонија? Прочитај повеќе