Кои се вински сорти грозје се одгледуваат во Македонија?

Доколку би Ве прашале колку видови на винско грозје се одгледуваат во Македонија, сигурно ниту Вие, ниту пак подобрите познавачи на лозарството не би набројале повеќе од петнаесетина сорти.
Сепак, листата на вински сорти кои се одгледуваат во Македонија е малку подолга, поточно содржи 47 сорти, од кои автохтона македонска сорта е само Станушината.
Во прилог, погледнете кои се вински сорти на грозје се препорачани дека може да се одгледуваат и се одгледуваат во Македонија:

1. Аликан буше (б)
2. Беглерка бела (б)
3. Беглерка црна (ц)
4. Белан (б)
5. Бургундец бел (б)
6. Бургундец црн(ц)
7. Бургундец сив (б)
8. Каберне франк (ц)
9. Каберне совињон (ц)
10. Шардоне (б)
11. Фиано (б)
12. Франковка (ц)
13. Гаме бојадисер (ц)
14. Гаме црн (ц)
15. Гренаш црн (ц)
16. Жилавка (б)
17. Жупљанка (б)
18. Жупски бојадисер (ц)
19. Кадарка (б)
20. Карињан (б)
21. Краински бојадисер (ц)
22. Кратошија (ц)
23. Малвазија ароматична (б)
24. Мерло (ц)
25. Монтепулчијано (ц)
26. Мускат Хамбург (ц)
27. Црвен мускат (ц)
28. Мускат отонел (б)
29. Небиоло (ц)
30. Никодинка (ц)
31. Охридско бело (б)
32. Охридско црно (ц)
33. Плавец мал (ц)
34. Пловдина (б)
35. Прокупец (ц)
36. Рефошко (ц)
37. Рајнски ризлинг (б)
38. Ризлинг Италијански (б)
39. Ркацители (б)
40. Санџовезе (ц)
41. Совињон бел (б)
Упатство за корисници – мерка 101
42. Семијон (б)
43. Смедеревка (б)
44. Станушина (ц)
45. Сирах (ц)
46. Темјаника (б)
47. Темпранило (ц)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *