Винска Македонија низ бројки

Во Македонија има 88 милиони лозови насади засадени на површина од 23.613 хектари, а 77-те винарии произведуваат 78,5 милиони литри вино на точење и 28,05 милиони литри во шишиња.
Најмногу се извезува вино во шишиња и тоа во Кина, Русија, САД и Австралија, а вкупната вредност на извозот на вино изнесува 47,7 милиони евра.
Покрај ова, во Македонија се произведуваат во домашни услови и 70.200 тони грозје и 13 милиони литри вино.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *