Каде е Македонија на светската винска мапа?

За десет години површините со лозје се намалиле за близу 1.400 хекатри. Според последните статистички податоци лозовите насади во земјава се застапени на 23.613 хектари, за разлика од 2007 година …

Каде е Македонија на светската винска мапа? Прочитај повеќе