Хрватска лани извезла 93 тони вино во Србија

Хрватска во текот на првите девет месеци во 2016 година во Србија извезе 93 тони вино во вредност од околу половина милион евра.

Во истиот период увозот од Србија бил количински дупло поголем и изнесувал дури 189 тони, но вредноста на увозот била за половина помала и изнесувала 252.771 евра.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *