ВВ „Тиквеш“ со позитивен биланс во првиот квартал од 2017

Во првите три месеци од годинава бруто добивката на винаријата Тиквеш достигна 108,2 милиони денари, што претставува зголемување за 0,6 милиони денари во однос на истиот период лани, покажува консолидираниот Биланс на успех на компанијата, објавен преку Македонската берза.
Растот на бруто добивката е резултат на зголемените приходи од продажба на домашен пазар за 16 милиони денари. Вкупните приходи од продажба забележаа минимално зголемување во споредба со 2016 година во износ од 0,7 милиони денари. Нето добивката се зголеми за 0,3 милиони денари како резултат на намалените финансиски расходи за 25%, велат од винаријата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *