Десертни вина

Десертните вина се благи вина кои обично се служат со десерт. Нема едноставна дефиниција за десертно вино. Во Велика Британија за десертно вино се смета секое слатко вино кое се пие со еден оброк, спротивно на белите зајакнати вина (Фино и Амонтиладо-вид шери грозје) кои се пијат пред оброк, и црвените зајакнати вина (Порто и Мадера) кои се пијат по оброкот. Така,повеќето зајакнати вина се сметаат за различни од десертните вина, но некои од помалку зајакнатите бели вина, како што се Педро Хименес (вид шери грозје) и Мускат од Боме-де-Венис, се сметаат за почесни десертни вина.
Во спротивност, во САД десертното вино е законски дефинирано како било кое вино со над 14% алкохол по количина, кое ги вклучува сите зајакнати вина и како резултат се одданочува повисоко. Ова датира од времето кога индустријата за вино во САД правеле само десертни вина со зацврстување, но таквата класификација е застарена сега кога модерниот квасец и лозарство можат да произведат суви вина над15% без утврдување, покрај тоа германските десертни вина можат да содржат половина од тоа количество на алкохол. Како примери се вклучуваат Сотерн и Токај-Хеѓаља.
Во отсуство на други техники, производителите на десертното вино мора да го создаваат нивниот шеќер во лозјето. Некои сорти на грозје, како што се Мускат, Ортега и Хукселреб природно произведуваат многу повеќе шеќер од другите. Условите од животната средина имаат големо влијание врз крајните нивоа на шеќерот-одгледувачот може да помогне оставајќи го грозјето во виновата лоза се додека не созрее целосно, и со берење и кастрење на незрелите гроздови за да го изложи младото грозје на сонце. Бербата го намалува бројот на гроздови во виновата лоза во лето, така што производството на шеќер од листовите е поделен помеѓу помалку гроздови. За жал одгледувачот неможе да го контролира сонцето, но една сончева година може многу да им помогне на нивоата на шеќерот. Полублагите вина Ауслезе во класификацијата на вино во Германија, се веројатно најдобар пример за овој метод. Повеќето модерни произведувачи на вино сметаат дека нивните муштерии сакаат или целосно суви или „комплетно” благи десертни вина, па „остави го природното“ не е повеќе во мода. Но, повеќето од Мускатите од древните времиња биле веројатно направени на овој начин, вклучувајќи го и познатото Констанција од Јужна Африка. Во Римското време во виното се додавало мед, за засладување и за да се зголеми крајната сила на виното. Можеби е изненадувачки, денес обично шеќерот се додава за да се зајакнат алкохолните нивоа на млитавоста, за несозреаните вина подобро отколку за слаткост, иако степенот на додавање на шеќер е дозволено во вината во многу земји. Германските вина мора да објават дали се природни или не, во секој случај овој процес е забранет од највисоките нивоа на германски вина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *