Виното и религиите

Анитиката Употребата на виното во религиозни церемонии е заедничка за многу култури и области. Виното е често вклучено во либациите ,и верските тајни на Дионис, кои го користеле виното како …

Виното и религиите Прочитај повеќе