Виното и религиите

Анитиката

Употребата на виното во религиозни церемонии е заедничка за многу култури и области. Виното е често вклучено во либациите ,и верските тајни на Дионис, кои го користеле виното како причесен ентеоген за да ја поттикне свеста на државата.

dionis-800x573
Јудаизам

Виното е составен дел од еврејските закони и традиции. Кидушот е благословување искажан преку виното или гроздовиот сок да го прогласи за свет Шабат. На Пасха за време на Седерот, рабинска обврска на мажите и жените е да испијат четири чаши вино. Во светилиштето и во шаторот во Ерусалим, либацијата на виното била дел од жртвената служба. Забележете, ова не значи дека виното е симбол на крвта, честа заблуда која придонесува за митот за клеветена крв. Благословувањето преку виното пред консумирање кажа дека пијалокот е: “Baruch atah Hashem (Adonai) Eloheinu melech ha-olam, boray p’ree hagafen” –”Славен да биде господар, нашиот Бог, Крал на универзумот, Творец на овошјето од виновата лоза”.
Христијанство

1502890177-issss-1
Во христијанството виното се користи во светиот обред наречен Евхаристија, кој потекнува од приказот во Евангелието од Тајната вечера (Евангелието според Лука 22:19) кое го опишува Исус како дели леб и вино со неговите приврзаници наредувајќи им “направете го ова во сеќавање на мене”. Верувањата околу природата на Евхаристијата се разликуваат меѓу називите. Додека некои христијани употребата на виното од грозје ја сметаат како неопходна за важноста на светата тајна, многумина протестанти исто така овозможуваат (или бараат) пастеризиран сок од грозје како замена. Виното се користело во Евхаристичките обреди од страна на сите протестантски групи се додека не произлегла друга алтернатива во доцниот 19-ти век. Методистот, стоматолог и прохибиционист Томас Брамвел Велч применил нови техники за пастеризирање за да се сопре процесот на природната ферментација на сокот од грозје. Некои христијани кои биле дел од развивањето на движењето за ограничување на конзумирање на алкохол спровеле врска за претворање на виното во сок од грозје, замената се раширила бргу речиси насекаде низ САД, како и во другите земји во понизок степен. Останува дебатата помеѓу некои американско-протестантски групи за тоа дали виното може и треба да се користи за Евхаристијата или да се дозволи како обичен пијалок.
Ислам

Алкохолните пијалоци, вклучувајќи го и виното се забранети во повеќето исламски држави. Иран претходно имаше просперитетна винска индустрија која исчезнала по Исламската Револуција во 1979 година. Во Голема Persia mej ( персиско вино) беше централна тема на поезијата за повеќе од илјада години, долго време пред доаѓањето на исламот. Некои секти како Алевите го користеле виното во нивните богослужби. Одредени исклучоци за забраната за алкохол се применуваат. Алкохолот добиен од друг извор, освен од грозјето (или неговите нус производи) и датумот е дозволен во многу мали количини (слободно дефинирано како количина што не предизвикува опиеност) на училиштето за правни науки Hanafi за посебни намени (како што е медицината), каде што целта не е опиеност. Сепак,модерните ученици на Hanafi консумирањето на алкохол го сметаат како целосно забрането.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *