Предложени нови измени во законот за вино

Со постојната формулацијата на предметот на уредување на Законот за виното, винското грозје не е дефинирано како земјоделско-прехрамбен производ од стратешко значење и не е прецизирано управувањето и планирањето со …

Предложени нови измени во законот за вино Прочитај повеќе