ВВ „Тиквеш“ ќе ги стипендира најдобрите ученици од СОЗШУ „Ѓорче Петров“

Винарската визба „Тиквеш“ ќе стипендира ученици кои од средното општинско земјоделско шумарско училиште „Ѓорче Петров“ од Кавадарци кои ќе се истакнат во целокупниот наставен процес, а кои имаат посебен афинитет кон лозарството и винарството.
Ова е само една од најважните точки кои се дел од меморандумот, кој деновиве го потпишаа СОЗШУ „Ѓорче Петров“ и винарската визба „Тиквеш“ од Кавадарци, со кој е утврдена и долгорочна научна, техничка, образовна и апликативна соработка. Двете страни ќе работат на заеднички проекти од истражувачки, развоен и научен карактер. Соработката исто така ќе биде и во едукативни процеси преку ангажирање на стручни лица од практиката за реализација на учење преку работа.
Ова е втора официјализирана соработка откако пред неколку денови меморандум за соработка и стипендирање на истакнати ученици од шумарската струка беше потпишан и со ЈП Македонски шуми.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *