Предложени измени во законот за вино

Во Законот за виното се уредуваат планирањето и управувањето со производствениот потенцијал за производство на винско грозје, производството на вино, пазарот и прометот со вино, класификацијата на вината, производството, означувањето …

Предложени измени во законот за вино Прочитај повеќе