Дополнителни субвенции за грозје од сортите „вранец“ и „смедеревка“

На 85. седница, на предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Владата ја прифати предлог-уредбата за изменување и дополнување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на …

Дополнителни субвенции за грозје од сортите „вранец“ и „смедеревка“ Прочитај повеќе