Фрајле главни ѕвезди на второто издание на Стобилозофи

Стобилозофијата е доктрина со која се учи да се ужива во убавите нешта, без да му се пречи никому, а притоа и никој да не страда поради сопственото уживање. Тоа …

Фрајле главни ѕвезди на второто издание на Стобилозофи Прочитај повеќе