Писатели за Виното

Веќенекое време, за еден културен портал изјавив дека нема да бидам критичар на вино или литературен критичар за жива глава. Од подолгиот текст, кој најмалку се грижеше за вината, инвентивноста на …

Писатели за Виното Прочитај повеќе