Вино пред вода

Можеби вода немаат, но затоа го имаат најквалитетното вино. Во недостиг на вода куќите и тулите во Ресава во минатото биле правени со вино. Ова е дел од приказната на винаријата  Захарчев од Кавадарци. Идејата што долго време тлеела почнува да се реализира во 2016 година. Целта е да се зачуваат од изумирање стрите сорти на грозје.

„Прокупец е сорта со која што почнавме. Балканска сорта која во Македонија речиси ја нема,  изгинува.Што се однесува до грозјето, тоа потекнува од едно село Ресава во Кавадарци, каде тулите на куќите биле направени од вино, оти немало вода. Околу Ресава се најкавалитетните лозја.Првата година имавме 1000 л вино.Со време ги зголемивме и количините и асортиманот. Се ориентираме на бели сорти, за во  последната година 2018,  да произведеме смедервка, прокупец, гроздов слад и маџун,  бела и жолта ракија .Накраткао тоа е како почна целата реализација, вали во својата винска  приказна Ѓоре Захарчев. Визијата наша е да се создаде една мини семејна винарија што ќе има простор за дегустација каде ќе може на лице место посетителите покрај дегустацијата посетителите да си купат соодветни вина  што ги нема во големите винарии, додава Ѓоре.