Срцето на виното

Македонското срце на лозја Тиквеш произведува вино уште од 4 век п.н.е. Се одликува со тркалачки лозја, езера, пештери и планини, плус археолошки локалитети и цркви. Особено е убаво за време на самракот, кога избледената сончева светлина страда меки ридови, оптоварени со милиони грозје. Локалното грозје на Тиквеш генерално задржува идеална концентрација на шеќер (17% до 26%).

Тиквеш е најпознатиот вински регион во Македонија. Сместено е во срцето на земјата и се протега по слични широчини како што се регионот на Бордо во Франција, регионот на Тоскана во Италија и регионот на долината Напа во Калифорнија. Областа за вино се наоѓа на околу 2.000 квадратни метри плодна земја, опкружена со планини од три страни. Овој округ опфаќа рамни и подвижни ридови што се протегаат кон велешкиот кањон на север, Демиркапискиот кањон на југ, планините Дреново и Мариово на југоисток и планините Плауш и Конче на североисток. Специфичниот дел потекнува од должината каде реките Вардар, Црна, Раец и Брегалница минуваат во долниот тек. Сите овие реки и планини имаат посебно влијание врз агроеколошките, релјефните и педолошките карактеристики на округот.