Винарија Донов

На југот од ридестиот Балкан, каде сонцето ги истура своите зраци, а господ ја благославил почвата со слад и милост, тоа е нашето Кавадарци.

Оваа семејна винарија со капацитет од околу 20.000 литри, веке 10 години прави одлични вина за пошироките маси. Располага со сопствени лозови насади на површина од околу 5 ха, а остатокот го копува од стални кооперанти. Лозоввите насади се во реонот на селото Г. Дисан каде пто се инзворедни услови за одгледување на лозја. Во производство на вино преовладуваат сортите Смедеревка, Траминец, Темјаника и Вранец пакувани во пет амбалажа и стакло. Вината се продаваат само на домашниот пазар.

И бидете наш пријател, засекогаш !!!