O meu Portugal

Со првиот часовник на фадо, ние непогрешно поврзуваме една земја, Португалија. Како лулка на оваа „емоционална музика“, покрај неа, може да ужива и во нешто друго, што е добро вино.

Read more