Ресторантска етика

На буквален француски јазик, етикетата би значела „добар тон“. Така, етикетата означува збир на правила на добро однесување во секојдневниот живот. Ставот дека доброто однесување се очекува само во високото општество …

Ресторантска етика Прочитај повеќе