Од срцето на Македонија

Ако Специјалната селекција би била претставена како музика, тогаш секое шише од линијата би претставувало инструмент. Линијата за специјални селекции се состои од различни вина со единечна сорта, изработени на начин што ги промовира нивните уникатни карактеристики. Собрани од рака, грозје по грозје, тие нудат беспрекорни ароми и вкусови на секоја сорта.