4. СТОБИ, ВРАНЕЦ 2016 година.

Цена 29,99 Куни – 250 Денари

Оцена за квалитет: 85/100

Една од најдобрите македонски вранци од буџетска класа е сè уште во одлична форма, и покрај доцната возраст за вино во супермаркет. Виното е богато со концентрација, со мал број зрели и презаситени црни плодови, но без несакана магливост или маана. Танините се совршени, балансот исто така. Темни меса во силни сосови се идеален натпревар за ова топло и многу добро вино. Алк 14%, суво.