6. РОСЕМОВНО ЕСТТАТ, ШИРАЗ 2018 година.

Цена 39,99 Куни – 330 Денари Оцена за квалитет: 84/100 Класичен мек австралиски шираз од најжешките лозја на континентот, што се рефлектира во виното преку голема зрелост, меки танини, џем …

6. РОСЕМОВНО ЕСТТАТ, ШИРАЗ 2018 година. Прочитај повеќе