10. ТИКВЕШ, ТИКВЕШКО ЦРВЕНО 2018 година.

Цена 19,99 Куни – 170 Денари Оцена на квалитет: 83/100 Многу добро црвено вино кое ги раскопува младоста и свежината. Многу подобро од другите вранци од иста ценовна категорија од Македонија …

10. ТИКВЕШ, ТИКВЕШКО ЦРВЕНО 2018 година. Прочитај повеќе