10. ТИКВЕШ, ТИКВЕШКО ЦРВЕНО 2018 година.

Цена 19,99 Куни – 170 Денари

Оцена на квалитет: 83/100

Многу добро црвено вино кое ги раскопува младоста и свежината. Многу подобро од другите вранци од иста ценовна категорија од Македонија или Косово. Со многу свежо овошје од една страна и слатки слатки зачини од друга страна. Совршено ја придружува скарата како и сината риба. Алк 12%, суво.