Песната на Боемот

Госпоѓо, вие сте…Вие сте…Како виново што го пијам.Како старо винокое нема цена.Вашето буке веројатно,воопшто не се разликуваод амброзијавашто ми е во грлово.Бојата на виновое како вашите усни,како вашите нокти.Со секоја …

Песната на Боемот Прочитај повеќе

16. ПАТ НА ПОПИТЕ, КАТЕ-ДУРХОН 2017 година.

Цена 39,99 Куни – 330 Денари Оцена на квалитет: 80/100 Ниска оцена, но и многу ниски киселини со претерана горчина. Инаку, тој е одлиќен на профилот на вината Cotes du Rhone, …

16. ПАТ НА ПОПИТЕ, КАТЕ-ДУРХОН 2017 година. Прочитај повеќе