16. ПАТ НА ПОПИТЕ, КАТЕ-ДУРХОН 2017 година.

Цена 39,99 Куни – 330 Денари

Оцена на квалитет: 80/100

Ниска оцена, но и многу ниски киселини со претерана горчина. Инаку, тој е одлиќен на профилот на вината Cotes du Rhone, на кој вообичаено доминира сортата на граначе, односно пониски киселини и многу црвено овошје, што е случај овде, но очекуваме малку подобар квалитет од овој бренд.Сепак трпезата е секогаш богата со ова вино, изобилува со силни црвени меса како и голем избор на готвени јадења или меса со сосови. Алк 13,5%, суво.