Деветте главни, стилови на вино

Дали некогаш сте се нашле во состојба да се погледне во листата на вино, кои сакаат да го нарачате посебен вид на вино, но не знае како да се молам? За да се здобијат со основните знаења потребни за нарачување вино, доволно е да се запознаете со само девет стилови на вино.

Традиционално, постојат два патишта за разбирање на виното: по разновидност (на пр. Совињон Блан или Шираз) и по регион (на пр. Бароса или Бордо). Овој пристап е многу точен, но бара многу учење. Сепак, поедноставен метод е можен со класифицирање на најразлични видови сорти на грозје во девет стилови на вино, со што полесно ќе се научи за илјадници сорти на вино и региони. Бидејќи повеќето вина спаѓаат во овие девет главни стилови, кои вклучуваат црвени и бели, розови, пенливи и десертни вина.