СТАРАТА ЧАРШИЈА

Мислата ме води до стара чаршија,

Приказни за еснаф, кружат по традиција,

Мајстор калфа учи да почитува

Велат таков живот имала Тиквешијата

Денес светот малку е поразличен,

Животот е суров и динамичен,

Сакам да се врати една стара навика

Да се памти градот наш за век и векова

Кавадарци, на душа топлина и даваш

Со векови не се предаваш

Ние сме со тебе, во срца тајна чуваме

На секој успех нов се радуваме

Лоза, род и грозје,

Лозар, бочва, ракија,

Виното е гордост,

Капка божија,

Аманет од стари

велат не се оддава

Тоа се наши тајни

како библија

Кавадарци, на душа топлина и даваш

Со векови не се предаваш

Ние сме со тебе, во срце тајна чуваме На секој успех нов се радуваме

Кавадарци, 7 септември 2010, вторник, 06:10 минути