МИЛУВАЊЕ

Кога ветерот го милува класјето,

и жетварот го милува српот,

и кога старата јасенова сенка

пријателски ги милува вредните жетвари,

и кога каменот ја милува водата

што живот значи за старата воденица,

тогаш милувањето е милување од срце.

Нови Сад, 01.08.2002, четврток, 08:02