УШТЕ ЕДНАШ ЌЕ СЕ ЗАКОЛНАМ

Како песна јас да започнам,

Солза да скријам, да не заплачам.

На срце ветив да заборавам,

Уште еднаш ќе се заколнам.

Дај ми боже да се променам,

И спомени стари да се потсетам,

Со љубов верна да се пофалам,

И пред народ веќе да не се жалам.

Срце ќе отворам,

Се ќе простам, еве ќе заборавам,

И солзи ќе избришам,

И пред Бога ќе се заколнам.

Љубљана, Словенија, 5 мај 2012, 16:50, сабота.