Женски шармантни, Машки силни

Дипломата на Технолошко-металуршкиот факултет во Белград, на Катедрата за биохемиско инженерство со биотехнологија, беше за Јелена ivanивановиќ и во 2008 година беше билет за светот на професионалните енолози. Нејзиниот прв ангажман …

Женски шармантни, Машки силни Прочитај повеќе