ЗА РОМБО

Стар е тој јунак во оваа песна,

мал – голем човек во кожа тесна.

По природа тивка, весела душа,

и кога шепоти радост се слуша.

Години има и брчки безброј,

седа коса, како цел негов сој.

Дете во него со високо чело,

таков е Ромбо со лик и со дело.

Ќе нацрта слика, од глина ќе направи кош,

ќе подари љубов, не бара грош.

Ќе остава трага во времето наше,

ќе викне на глас, ова е Ваше!

Еден ден ќе се збогува,

со мене и тој со светот свој,

ќе се памти и по некои дела,

иако не се во голем број.

За овој јунак и пријател мој,

ветив еднаш ќе напишам стих,

за неговата љубов и пријатен лик,

за неговиот чекор и живот тих.

Кавадарци, 30.12.2011, петок, 13:13 часот.