Онлајн сомелиерски обуки

Македонската Асоцијација на Сомелиери – МАСОМ нуди три нивоа на обуки за стекнување со конечната титула СЕРТИФИЦИРАН СОМЕЛИЕР

Испитите за секој од тие нивоа е поделен на теоретски и практичен дел.
Теоретскиот дел кандидатите можат да го полагаат преку МАСОМ онлајн платформата. Додека практичниот дел кандидатите можат да го полагаат онлајн, во договорен термин преку ZOOM апликацијата.

За повеке детали кликнете овде