ТРАГЕДИЈА ВО ХРВАТСКА

Кризата предизвикана од коронавирусот силно го погоди секторот лозарство, па хрватската стопанска комора предложи на релевантното Министерство за земјоделство измени во Националната програма за помош на секторот за вино, т.н. коверти на вино. Истражувањето спроведено од страна на Комората во рамките на Здружението за вино во хрватската стопанска комора покажува дека сместувањето на 50 до 60 проценти од залихите на вино во моментов е проблематично, а продажбата се очекува да падне до 80 проценти во првите шест месеци.

„Комората предложи најголем дел од 43 милиони куни помош да бидат насочени кон намалување на залихите преку дестилација на вишок вино, со поддршка од пет куни на литар, врз основа на 11 проценти алкохол. Минималната апликација за дестилација би била пет илјади литри, максимум до 30 проценти од залихите. Остатокот би се користел за складирање на кризи “, рече потпретседателот на ХГК за земјоделство и туризам Драган Ковачевиќ , истакнувајќи дека предлогот вклучува поволна кредитна линија за винарите преку ХБОР и Хамаг Бикро, со прифатлив колатерал и интерес, рок на достасување од пет години и грејс период на една година.

Намалената потрошувачка, залихите на највисоко ниво од 2009 година, дополнителни увозни давачки на европските вина во САД како главен пазар на ЕУ и пандемијата значително го дестабилизираа пазарот на вино во ЕУ, а тоа се одрази на хрватскиот пазар.

Намалувањето на општата побарувачка, блокадата на каналот HORECA и отсуството на вистинска туристичка сезона како значаен производител на потрошувачка, како и тешкотиите во сместувањето во земјите членки на ЕУ и трети земји, драстично ќе ја намалат потрошувачката на вино. Речиси сите винарии реализираат над 70 проценти од нивната продажба за време на туристичката сезона. Во моментот, акумулациите на вино се акумулираат, што е особено изразено кај поголемите и големите производители на вино, поради што има недостаток на капацитет за складирање.

Ликвидноста на винарите и лозарите брзо се слабее, што го доведува во прашање финансирањето на тековното производство на вино и грозје и набавката на грозје собрани во 2020 година од подизведувачи. За првите шест месеци од оваа година, продажбата се проценува дека паѓа за околу 80 проценти, што нема да биде можно да се направи надомест во втората половина од годината. Бројни винарии може да се најдат на работ на одржливост заради падот на цените и блокадата на продажбата и без државна помош.

Европската комисија ја измени законодавната рамка што овозможува примена на итни мерки за лозарство и лозарство. Измени и дополнувања на Националната програма за помош во областа на виното 2019-2023 година Ова ќе овозможи примена на вонредни мерки за поддршка за стабилизирање на пазарот на вино – Дестилација на вино во случај на криза и Помош за кризно складирање на вино. Националната програма е основен документ што одредува како и зошто се користат средствата наменети за секторот за вино и лозарство од Европскиот фонд за гарантирање на земјоделството.