Вино култура и културата за виното.

Што вели виното или односот кон виното за културата на една нација? Што вели културата на една нација за виното? Овие се прашања на кои може да се дадат доста обемни одговори, за кои може опсежно да филозофираме, да лутаме со векови наназад и да peирнеме во различни статистички податоци. Но, решивме да не филозофираме премногу, туку да видиме со двете нозе на земја што имаат овие два концепта – вино и култура – да кажат едни за други во контекст на нашата сегашност.
Од нашиот однос кон виното што го произведуваме и конзумираме, многу можеше да се прочита за нашата култура, но ќе се фокусираме на неколку основни и најзабележителни карактеристики. Хрватската култура одамна е испреплетена со лозата – виното одамна е составен дел од нашите религиозни ритуали, културни настани, литература, народна медицина и сл. Можеме да кажеме дека нашите вина се дел од нашиот културен идентитет, во нив чуваме посебно чувство на гордост, благодарност и своевидно колективно сеќавање на времето заедно зад нас. според виното, производството на вино и лозарството, бидете такви што тие зборуваат само најдобро за нашата култура, така што еден ден таа култура ќе може да го запомни најдоброто за нас и во нас.
На здравје!