Made in Slovenia

Културата е збирка на материјални и духовни вредности создадени од човекот во неговата социо-историска практика. Историјата на културата е всушност историја на човекот. Општо, сепак, културата е збир на историја, традиција, знаење, …

Made in Slovenia Прочитај повеќе