Виното е нашата култура

Во нашата култура, виното секако има многу важен отпечаток. Користено со векови како јадење, како чип за договарање, па дури и како злато, тоа е од фундаментално значење во нашата култура.

Древна легенда раскажува дека Словенците се населиле таму каде што растела лозата. Во нашата митологија постои божественост посветена на култот на виното, курент. Виното се наоѓа во словенечката народна мудрост, каде поговорка ја повикува нејзината потрошувачка. „Наточити си gaистега вина“ (истурање чисто вино) е начин да се каже, каде што искрено се наведува потребата за решавање на проблемите.

Виното се наоѓа во христијанството, каде што децата се крштевале со вино, сопругите од скромно потекло наместо венчални прстени истурале вино на прстите.

Но, можеби најсилната алка доаѓа во лични имиња.

Гроздана, буквално преведен би бил „дар на грозје“ како грозд = грозје. Nameенско име што не се користи од страна на нашите луѓе, бидејќи меѓународните имиња се многу позаводливи.

Винко, машко име, се залага за „малку вино“. Типично презиме на нашата област е Ребула (тоа: Рибола).

И да се надополни… словенечката химна се вика „Здравjица“ (Бриндизи!) И е дело на Франција Прешерен, генијалец од селско потекло. Словенечката химна е химна на виното, лозарството и пријателството меѓу народите. Самата химна е фигуративна кармина, каде строфовите имаат форма на пехар со вино.

Накратко .. како може да бидеш Словенец и да не сакаш вино?