Вино – Умрена култура

Културното почитување на виното ја рефлектира разновидноста на винските региони, савоар-вивре (знаење за живеење. Уметност на живеење) и кулинарски навики. Виното се развива како дел од животот, културата и исхраната уште од античко време. Како културен симбол, важноста на виното се развива со текот на времето, од важен извор на храна до културен додаток на храна и заедница, што е компатибилно со здравиот начин на живот. Развиена е и уметноста на одгледување грозје и производство на вино. Но, во овој долг историски процес, едно останува непроменето и никогаш не било занемарено; врска на вино и гастрономија , историја , традиција , потекло, производи со локален квалитет и социјален контекст.Културното почитување на виното ја рефлектира разновидноста на винските региони, савоар-вивре (знаење за живеење. Уметност на живеење) и кулинарски навики. Квалитетните производи поттикнуваат модерен начин на потрошувачка, бидејќи неговиот уникатен и сложен вкус и карактер може целосно да се цени.

Културното почитување на виното ја рефлектира разновидноста на винските региони, савоар-вивре (знаење за живеење. Уметност на живеење) и кулинарски навики. Виното се развива како дел од животот, културата и исхраната уште од античко време. Како културен симбол, важноста на виното се развива со текот на времето, од важен извор на храна до културен додаток на храна и заедница, што е компатибилно со здравиот начин на живот. Развиена е и уметноста на одгледување грозје и производство на вино. Но, во овој долг историски процес, едно останува непроменето и никогаш не било занемарено; врска на вино и гастрономија , историја , традиција , потекло, производи со локален квалитет и социјален контекст.Културното почитување на виното ја рефлектира разновидноста на винските региони, савоар-вивре (знаење за живеење. Уметност на живеење) и кулинарски навики. Квалитетните производи поттикнуваат модерен начин на потрошувачка, бидејќи неговиот уникатен и сложен вкус и карактер може целосно да се цени.

Секторот за вино и неговите економски чинители играат важна улога во општеството, економијата, земјоделството и животната средина. Винските региони ширум светот произведуваат безброј фантастични производи. Иако виното останува природен производ, технолошките иновации доведоа до подобра хигиена и контрола на производствениот процес и придонесоа за производство на вино прилагодено на вкусовите на современите потрошувачи. Иако денес целокупната потрошувачка на вино е помала, потрошувачите се повеќе избираат повисоки квалитетни вина во кои ќе можат да уживаат во умереноста како дел од модерниот, одржлив и здрав начин на живот. Сепак, за разлика од вродената винска култура, многу земји доживуваат трендови во злоупотреба на алкохол, особено во врска со таканаречената потрошувачка на алкохол во одредена социо-економска возрасна група, со големи здравствени, правни, економски и социјални последици. И покрај разликите во потрошувачката ширум светот, умерената потрошувачка останува општа норма според различните студии; само малцинство луѓе злоупотребуваат вино. Признавајќи ги здравствените ризици и негативните социјални и економски последици што можат да предизвикаат злоупотреба на алкохол, денешната винска култура мора да прифати заедничка обврска да се осигура дека одговорното и умерено консумирање алкохол останува социјална норма.