Што е вертикално дегустација?

 Вертикалното дегустација ги споредува вината под исто име или етикета произведени од различни гроздобер години во една винарија.

„Вертикал“ ви овозможува да ја следите еволуцијата на одредено вино со текот на времето, да ги идентификувате разликите што произлегуваат од различните климатски услови во секоја од годините на производство и можните промени во начинот на производство на вино или различниот сортен состав кога станува збор за мешавини.

Вообичаено е воспоставените винарии низ целиот свет да одржуваат вертикални дегустации кои вклучуваат берба од неколку децении.

Спротивно на тоа, хоризонталното дегустација споредува вина од иста година од еден регион или вина од ист стил од различни региони и винарии. Во овој формат, дегустаторите ги проценуваат разликите меѓу производителите, наместо да споредуваат вина од различни лозови на ист производител.