Приказна од Алшар

За рудникот Алшар е пишувано многу. И во сите статии, но и во написите на најрелевантните списанија и научни трудови, овој рудник е запишан како единствено наоѓалиште во светот на лорандит и талиумот според чистотата и по најголемо количество. Всушост, се пишува дека не сме ни свесни какво богатство поседува Македонија!
Алшар е антички рудник лоциран на јужниот Балкан, на планината Кожув, Македонија. Лорандитот има потенцијал да ни овозможи да ги разбереме работењето на сонцето. Научна фантастика или реалност?

Се смета дека Лорандитот има потенцијал да ја разоткрие т.н. „неутронска сложувалка“. Со тоа што служи како геохемиски детектор за невроните, лорандитот може да ја потврди или побие теоријата на стандарден сончев систем, велат физичарите. Едноставно кажано – дозволете ни да го разбереме работењето на сонцето.

Османлиите кои владееле со полуостровот до почетокот на 20 век го нарекоа Мајдан кој исто така го носи името на најблиското село. Тие истражувале злато. Но, тие не беа првите. Според некои, рудникот постои повеќе од 5.000 години.

Има осум влезови, од кои два минуваат низ ходниците што се протегаат до 6 километри и имаат патеки со кобалт-камен поставени таму од страна на Османлиите. Рудникот е затворен со децении.

Некои медиуми ја раскажуваат приказната дека кон крајот на 1970-тите, македонската влада одржала тајна седница на барање на сојузните власти на поранешна Југославија да одлучи дали да признае „голема моќ“ за истражување на вселената во Алшар.

Во раните 20-ти век, елитните универзитети од Будимпешта, Виена и Прага истражуваа досега непознати минерали од рудниците.