Приказната на винарија Стоби

Виното е екстракт и суштина на грозјето додека грозјето е суштина која потекнува од почвата каде што никнува.Грозјето во себе ја носи испишаната почва од.Тоа е душата на виното.