Made in Slovenia

Културата е збирка на материјални и духовни вредности создадени од човекот во неговата социо-историска практика. Историјата на културата е всушност историја

Read more

Rosé

Замислете се на популарна коктел бар. Бар шанкерот се насмевнува и ве прашува што сакате да пиете. Вие велите „суво r osé вино“ . Сакате добро вино

Read more